ابر فاصله گرفتن تفاوت سنی فاصله سن ازدواج

ابر: فاصله گرفتن تفاوت سنی فاصله سن ازدواج زندگی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجاست؟

چند موسسه اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر توانسته‌اند ۲۵ هزار میلیارد تومان از مردم جذب کنند. اعلام رسمی این است که بانک مرکزی در دو سال اخیر حداقل ۲۰ هزار میلی

این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجاست؟

این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجاست؟

عبارات مهم : مرکزی

چند موسسه اعتباری غیرمجاز طی سال های اخیر توانسته اند ۲۵ هزار میلیارد تومان از مردم جذب کنند. اعلام رسمی این است که بانک مرکزی در دو سال اخیر حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری جهت جبران خسارت سپرده گذاران این موسسات تخصیص داده شده است داده هست. جدای از هر حاشیه ای پرسش اینجاست که این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجا رفته و سهامداران و مدیران این موسسات با این ارقام هنگفت چه کرده اند که اکنون باید از پول بانک مرکزی و به عبارتی پول مردم جهت تعیین وظیفه سپرده گذاران خرج شود؟

به گزارش ایسنا، همین چند ماه پیش بود که بانک مرکزی اعلام کرد “دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم”. این اعلام با توجه به عملکرد غیرشفاف و تخریبی موسسات اعتباری غیرمجاز طی سال های اخیر و تمامی تبعاتی که جهت بازار پول داشتند، خبری خوشایند بود. به هر حال فعالیت موسسات بزرگ تمام شد و هزاران میلیارد تومان پول از آنها به تناوب بانک ها و موسسات مجاز که بر عملکرد آنها نظارت وجود دارد، وارد شد.

اما این آخر ماجرا نبود و برگی دیگر از فعالیت غیرمجازها رقم خورد. پرونده هایی که باز شد و نشان از فسادهای گسترده در آنها داشت و ارقام عجیبی که در قالب سپرده و سودهای پرداختی به آنها وجود داشت ولی جای مشخصی نداشت. در سوی دیگر تجمع و اعتراض سپرده گذاران این موسسات و بحرانی شدن شرایط آنها در نهایت بانک مرکزی را بر آن داشت تا جهت واگذاری تعهدات این موسسات به بانک های مجاز وارد شده است و از کانال آنها با تخصیص داده شده است خط اعتباری یعنی پول های بانک مرکزی اقدام کند.

این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجاست؟

ثامن الحجج، افضل توس، فرشتگان، البرز ایرانیان و آرزوی بزرگ از جمله این پنج موسسه بزرگی بودند که در حدود دو سال گذشته منحل شده است و فعالیت آنها به آخر رسیده بود. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که در نتیجه فعالیت این چند موسسه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از حدود دو میلیون و ۲۸۰ هزار سپرده گذار جذب شده است و در هنگام انحلال در صورت های مالی آنها وجود داشته هست. ولی عنوان اینجاست که با وجود جذب این ارقام هنگفت در نهایت جهت پاسخگویی به سپرده گذاران آنها بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.

در ابن ماجرای پیچیده ابهامات زیادی مطرح می شود؛ از جمله اینکه رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان جذب شده است در کجا هزینه شده است است و آیا هیچ گاه به طور براق در مورد اینکه این مبلغ در چه بخشی سرمایه گذاری یا هزینه شده، پاسخی وجود نداشت؟ گرچه اعلام مقامات از این حکایت دارد که بخش زیادی از این مبلغ به خرید ملک یا سایر خریدهای لوکس تخصیص داده شده است یافته و بخشی در قالب تسهیلات بوده هست، ولی باز هم جای خالی جهت بخشی از این مبلغ وجود دارد.

چند موسسه اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر توانسته‌اند ۲۵ هزار میلیارد تومان از مردم جذب کنند. اعلام رسمی این است که بانک مرکزی در دو سال اخیر حداقل ۲۰ هزار میلی

در عین حال که قرار بر این بوده در ازای خط اعتباری که بانک مرکزی پرداخت می کند، ملک و دارایی به وثیقه گذاشته شود؛ ولی آیا ریز خط اعتباری که بانک مرکزی به این موسسات پرداخت کرد، در قبال دریافت ملک و وثیقه بوده است؟ این هم موضوعی است که هیچ گاه پاسخ آن مشخص نشد.

مورد دیگر در رابطه با آینده مدیران و سهامداران این موسسه هست. آیا به طور واضح اعلام نشده کسانی که مسئولیت این موسسات را در اختیار داشتند، چه کسانی بودند و اکنون آینده آنها چه شده است است و کجا هستند؟ آیا نباید اکنون عموم در جریان باشند کسانی که نتوانسته اند این موسسات را مدیریت کرده و از سوی دیگر مبالغ کلانی را دریافت کرده اند و موجب سرگردانی میلیون ها سپرده گذار شده است اند، در چه وضعیتی قرار دارند و آیا پاسخگوی زیان های وارده هستند؟

در سوی دیگر گرچه بارها عنوان شده است که مردم نباید در موسسات غیرمجاز سرمایه گذاری می کردند و اگر این کار را انجام داده اند، باید پای آن می ایستادند، ولی به هر حال تحت شرایطی که وجود داشته و با سودهای بالایی که خود عامل تشویقی جهت حرکت به سمت این موسسات بوده هست، مردم جذب آنها شده است اند و هر آنقدر هم که قرار باشد آنها را مقصر بدانیم ولی در نهایت یک عنوان وجود دارد و آن هم اینکه گروهی پول خود را در اختیار گروه دیگری قرار داده اند و به طور طبیعی باید از آنها بعد بگیرند؛ آن هم کسانی که در داخل کشور هستند و شاید به آسانی به روال زندگی خود را ادامه می دهند. بعد باید دستگاه های مربوطه راهی جهت بعد گیری اموال مردم داشته باشند، ولی گزارش روشنی دراین مورد اعلام نشده است.

این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجاست؟

موضوع دیگری که این روزها پرسش برانگیز هست، این است که با وجود اینکه هر سه قوه جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز وارد شده است اند و هر یک منتقدانه سپرده گذاران و حتی بانک مرکزی را زیر پرسش می برند که نباید اجازه رسیدن به شرایط فعلی را می داد، آیا در دهه ۱۳۸۰ که عنوان می شود این موسسات شکل گرفته اند، اجازه فعالیت پیدا کردند و آیا در آن هنگام دستگاهی جهت ممانعت از فعالیت چنین موسساتی که غیرمجاز بودند؛ وارد نشده است و البته ابهاماتی دیگر.

در مجموع ماجرای موسسات غیرمجاز بسیار پیچیده تر از آن به نظر می رسد که هاله ای از آن مطرح می شود. پرونده های سنگین تخلفات مدیران و سهامداران آنها و همچنین پشت پرده هایی که راجع به حمایت های انجام شده است جهت فعالیت پرقدرت این موسسات وجود داشت، مسائلی هستند که شاید هیچ گاه بانک مرکزی هم نتواند به وضوح در مورد آن توضیحاتی دهد و در این میان مشخص آن است که هزاران میلیارد تومان از اموال بانک مرکزی و به عبارتی اموال مردم جهت پاسخگویی به کسانی که پول های آنها به وسیله گروه دیگری پایمال شده است هزینه شد.

چند موسسه اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر توانسته‌اند ۲۵ هزار میلیارد تومان از مردم جذب کنند. اعلام رسمی این است که بانک مرکزی در دو سال اخیر حداقل ۲۰ هزار میلی

پول های پرقدرتی که باید در انتظار آثار تورمی آن بر اقتصاد بود؛ هر چند که به اذعان مدیران بانک مرکزی جریان نوسان اخیر بازار ارز تا حدی تحت تاثیر همین پول هایی که به سپرده گذاران موسسات غیر مجاز در سال اخیر پرداخت شد، بوده است.

واژه های کلیدی: مرکزی | فعالیت | غیرمجاز | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz