ابر فاصله گرفتن تفاوت سنی فاصله سن ازدواج

ابر: فاصله گرفتن تفاوت سنی فاصله سن ازدواج زندگی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی روابط ایرانی – عربی باید بر اساس حسن همجواری باشد / عادل الجبیر

وزیر خارجه عربستان گفت که در نشست سران عرب بر این مساله تاکید شد که روابط کشور عزیزمان ایران و کشورهای عربی باید بر اساس اصل حسن همجواری باشد.

روابط ایرانی - عربی باید بر اساس حسن همجواری باشد / عادل الجبیر

عادل الجبیر: روابط ایرانی – عربی باید بر اساس حسن همجواری باشد

عبارات مهم : ایران

وزیر خارجه عربستان گفت که در نشست سران عرب بر این مساله تاکید شد که روابط کشور عزیزمان ایران و کشورهای عربی باید بر اساس اصل حسن همجواری باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه عکاظ، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در نشست انجمن همکاری عربی ـ چینی که در شهر پکن برگزار شد، در مورد روابط کشور عزیزمان ایران و کشورهای عربی، گفت: در نشست سران عرب بر این مساله تاکید شد که روابط کشور عزیزمان ایران با کشورهای عربی باید بر اساس اصل حسن همجواری، احترام به حاکمیت کشورهای عربی و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای عربی باشد.

روابط ایرانی – عربی باید بر اساس حسن همجواری باشد / عادل الجبیر

وی در ادامه ضمن تقدیر از مواضع چین در رابطه با مساله فلسطین گفت: مساله فلسطین مساله اول دنیا عرب و دنیا اسلام است و هیچگاه در حمایت از آن کوتاهی نمی کنیم.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | فلسطین | عادل الجبیر | کشورهای عربی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz